כתיבת ספר תורה לעילוי נשמת

עיקר שיעורי התורה הוא ההלכות,לכן דוקא עליהם נאמר שהשונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא, כי העיקר הוא המעשה.

 

והמוסרוהתהילים גם הם הכרחייםוהם מחזיקים את לימוד ההלכה. עבודת ה’ צריכה להיות עבודה תמ”ה –תהילים מוסר הלכות.

 

 

 

לידור נדרים זה לא דבר טוב. הטוב ביותר הוא לקבל קבלות על עצמו ולומר בלי נדר, ולקיים את זה כאילו היה זה נדר.

כי גם בלא נדר חייבים לעמוד במילה, כדברי חז”ל שיהא הן שלך –צדק, ולאו שלך -צדק, אפילו כן ולא שאומרים לאדם אחר, צריך להיות עם מלוא האחריות.

 

 

 

כבד את ה’ מהונך” אל תקרי מהונך אלא מגרונך. מי שקולו ערב מצוה שישבח בו את בוראו.

 

כלכח וכישרון שאדם מקבל, הרי שקיבלו כדי שיכבד בו את ה’. צריך להשתמש בכשרונות כדי לכבד את ה’ שהכל ברא לכבודו.

 

 

 

במוזיקה שבחתונה צריך להקפיד שלא יהיו מִקצבים שלגיהנם, טראנס וכד’, ושעירים ירקדו שם, וכן שהתקליטן או התזמורת לא יראו את הנשים.

 

ולבקש מהתקליטן שיפסיק את המוזיקה אם נשים וגברים מתערבבים או שנפרצה המחיצה ומסתכלים דרך הפירצה, ושיזהיר לפני כן שהוא עומד לעשות את זה.

 

הפצת המאמר בחסות אתר תורה  כתיבת ספר תורה לעילוי נשמת

 

יהודי צריך להיות צנוע בבגדים ארוכים ורחבים גם אם הדבר מסרבל מעט, בניגוד להלך הרוח היום ששואף כמה שיותר להיות מאוּוְרר קליל ונח.

 

 

 

כדאי להרגיל ילדים להתלבש בצניעות בבגדים ארוכים כבר בגיל 3 או 4 הן בנים והן בנות.